Czy do Bułgarii potrzebny jest paszport? Paszport czy dowód?

Bułgaria jako kierunek wakacyjny od kilku lat przeżywa swego rodzaju renesans. Znów Polacy ochoczo wybierają ten kraj, jako cel by spędzić tam swój czas urlopowy. Jednak jeszcze wielu z turystów nadal zastanawia się jakie dokumenty zabrać ze sobą, by legalnie przekroczyć granicę z Bułgarią – dowód czy paszport…

Mimo iż kraj ten jest w Unii Europejskiej już od 2007 roku, czyli dobre 12 lat. Wątpliwości może budzić jedynie fakt, iż Bułgaria nadal nie należy do strefy Schengen, która pozwala na swobodny przepływ ludzi i brak kontroli na granicach.

Jednak sprawa ta od 2007 roku jest jasna i klarowna.

Czy do Bułgarii trzeba paszport
Czy do Bułgarii trzeba paszport

Czy do Bułgarii potrzebny jest paszport?

Zgodnie z informacjami podawanymi przez nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mogą przekraczać granicę Bułgarii z ważnym dowodem osobistym lub aktualnym paszportem.

Istotny jest fakt, by oba dokumenty były ważne jeszcze co najmniej przez 3 miesiące od daty przyjazdu. Na terytorium Bułgarii można przebywać przez 90 dni w ciągu pół roku, bez dodatkowych formalności.

Podróż samolotem do Bułgarii

Jeśli chodzi o podróże samolotem do Bułgarii to sprawa jest jasna, na lotnisku wystarczy okazać ważny dowód osobisty, by przejść kontrolę graniczną. Podczas podróży samochodem do Bułgarii, jeszcze dwa lata temu, problemem mogły być kraje tranzytowe, gdzie nie obowiązywały przepisy pozwalające na przejazd przez nie jedynie z dowodem osobistym.

Aktualnie zarówno przez Czechy, Słowację cz Węgry, jak i Rumunię i Serbię przejedziemy bez paszportu.

To znacznie ułatwia sprawę i podróż jest już właściwie bez problemowa. Oczywiście pod względem dokumentów wjazdowych.

Teraz już wiesz czy do Bułgarii potrzebny jest paszport!

Czy do Bułgarii potrzebny jest paszport
Czy do Bułgarii potrzebny jest paszport

Kolejna kwestia to sprawa dzieci poniżej 18-stego roku życia.

Wiadomo, że do przekroczenia granicy wystarczy im dowód osobisty lub paszport. Jeśli podróżują bez opiekunów prawnych lub rodziców to w Bułgarii nie potrzebne jest żadne pełnomocnictwo od nich.

Pełnomocnictwo dla dziecka

Jednak nasze Ministerstwo zaleca sporządzenie takowego, ze względu na różne przypadki losowe. Kiedy zdarzy się wypadek, czy nagła choroba i potrzebny będzie np. zabieg chirurgiczny, wówczas takie pełnomocnictwo ułatwi przebieg działań. Jak powinien wyglądać taki dokument? Wystarczy podać w nim imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych oraz ich serię i nr dowodów osobistych i dokładnie takie same dane dziecka i osoby, pod której opieką będzie się znajdować niepełnoletni. Wszystko może być napisane normalnie w języku polskim.

Inne przydatne dokumenty w podróży do Bułgarii

Jeśli chodzi o opiekę medyczną, to w Bułgarii respektowane jest polskie ubezpieczenie zdrowotne. Aby z tego skorzystać, trzeba wyrobić sobie w Polsce bezpłatnie kartę EKUZ (Europejska Karata Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Uprawnia ona do darmowej opieki lekarskiej w Bułgarii.

Jednak tak jak w przypadku innych krajów, warto także dodatkowo, prywatnie się ubezpieczyć, by w razie poważniejszych urazów czy zabiegów, nie być potem obciążonym wysokim rachunkiem. Tego typu dodatkowa podróżna polisa, często umożliwia też wizyty w prywatnych gabinetach. Ważnym punktem w takich ubezpieczeniach jest transport medyczny do kraju. W przypadku potrzeby przewiezienia nas z powrotem do Polski, koszty transportu pokryje nasz ubezpieczyciel, a do najniższych one nigdy nie należą.

Drugim argumentem do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia są wędrówki po górach w Bułgarii. Kraj ten bowiem wprowadził obowiązkowe opłaty za udzielenie pomocy przez górskie pogotowie. Wówczas w razie jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, koszty ratownictwa zostaną pokryte z naszej polisy.

Bułgaria paszport czy dowód
Bułgaria paszport czy dowód

Podróż samochodem do Bułgarii / Jakie dokumenty?

Podróżując samochodem do Bułgarii wystarczy nasze polskie prawo jazdy, które jest normalnie respektowane. Zielona Karta nie jest wymagana, jednak w przypadku jakieś szkody, na pewno pomoże nam odzyskać odszkodowanie. Jeśli natomiast jedziemy samochodem, który nie należy do nas, wówczas musimy posiadać pełnomocnictwo jego właściciela.

Oczywiście przetłumaczone na język bułgarski albo angielski, niemiecki lub francuski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone notarialnie.

Trzeba również pamiętać o tym, że w Bułgarii jazda po drogach wymaga wykupienia winiety.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *